Bliv styrket med

RETORISK RÅDGIVNING

Retorisk raadgivning

Retorisk rådgivning:
Få sproglig og kommunikativ sparring

Med retorisk rådgivning kan din virksomhed få sproglig og kommunikativ sparring. I kan blive styrket i jeres kommunikation (skriftlig, mundtlig eller non-verbalt). Måden hvorpå din virksomhed kommunikerer har stor betydning for, hvordan dine kunder oplever din virksomhed.

Styrk derfor din kommunikation med retorisk rådgivning.

Hvis du har brug for en retorisk tekstforfatter, hjælper jeg dig også. Du kan også læse mere om Retos her.

Hvem kan bruge retorisk rådgivning?

Definitionen af ordet retorik er “overbevisende og hensigtsmæssig kommunikation“. Retorisk rådgivning er derfor rådgivning i, hvordan man selv bliver bedre til at kommunikere overbevisende og hensigtsmæssigt.

Jeg tilbyder at styrke din kommunikation indenfor forskellige typer af retorisk rådgivning. Er der er punkt, hvor din virksomhed har brug for at kommunikere mere overbevisende og hensigtsmæssigt? Fastholder I altid lytternes interesse, når I holder oplæg og taler? Har I en god digital kommunikationsstrategi? Har I altid styr på grammatikken? Hvilken type retorisk rådgivning jeg kan hjælpe din virksomhed med, afhænger af dén situation netop din virksomhed befinder sig i.

Herunder kan du læse mere om nogle af de forskellige typer af retorisk rådgivning, jeg tilbyder.

Muligheder indenfor

RETORISK RÅDGIVNING

Bliv bedre grammatisk:

Dårligt grammatik kan både irriteret øjet, når det læser.
Og som du selv kan se, kan det få kommunikatøren til at fremstå både doven og uprofessionel. Rigtig mange danskere har svært ved at sætte kommaer, nutids-r, ligge/lægge, ligget/lagt osv. Få opfrisket din egen eller dine medarbejderes grammatik, så I kan kommunikere grammatisk korrekt fremadrettet.

Få lagt en digital kommunikationsstrategi:

En digital kommunikationsstrategi skaber overblik over, hvor din virksomhed skal kommunikere, hvordan I skal kommunikere hvor ofte og til hvem. Når jeg laver en digital kommunikationsstrategi for din virksomhed, lægger jeg en strategi for ovenstående. I bliver også rådgivet i, hvilke kommunikationsplatforme I med fordel bør bruge i netop jeres situation. Og I får et indblik i, hvordan algoritmen fungerer på de pågældende platforme.

Skriv og udfør en god tale:

Når du skriver en tale, inddeler du den i indledning, sagsfremstilling, argumentation og afslutning. Din indledning  skal vække publikums interesse ved eksempelvis at bruge en anekdote, en metafor eller et andet retorisk virkemiddel. Sørg også for at dit publikum lytter til dig hele talen igennem ved at etablere etos i starten af talen. I løbet af talen skal du gøre brug af relevante retoriske virkemidler og eksempelvis vælge mellem etos-, logos- og patosappellerne. Når du fremfører talen, skal du både have fokus på de stemmemæssige virkemidler, gestik og mimik. En god tale skrives og fremføres ikke uforberedt og uden kendskab til retorikken. Få retorisk rådgivning til taleskrivning.

Brug etos, logos og patos korrekt:

For at overbevise en modtager om et bestemt budskab, gør man brug af de tre appelformer, etos, logos og patos. Ofte er alle appelformerne til stede i en argumenterende tekst, men teksten er domineret af en eller to af appelformene. Når man bruger logos-appellen, appellerer man til den logiske sans. Når man bruger patos-appellen, vækker man modtagerens følelser. Etos-appellen handler om kommunikatørens troværdighed og modtagerens tillid til kommunikatøren. Få hjælp og retorisk rådgivning til at bruge appelformerne korrekt og bliv bedre til at overbevise din målgruppe.

Afhold et godt PowerPoint-oplæg:

Rigtig mange ansatte i virksomheder afholder det ene kedelige PowerPoint-oplæg eller Zoom-møde efter det andet. Virksomhedens tidsforbrug kan i sidste ende være et økonomisk tab. Derfor er det vigtigt at tidsoptimere oplæg og møder for at gøre det til en økonomisk gevinst. Et godt PowerPoint-oplæg skal eksempelvis ikke indeholde en masse tekst og billeder. Det medfører nemlig, at publikum fokuserer på dine PowerPoint-slides og ikke på dét, du siger. Derudover bør du som taler også have styr på stemmemæssige virkemidler, gestik og mimik. Få retorisk rådgivning i, hvordan du og dine medarbejderes næste oplæg bliver spændende og tidsoptimeret.

Opnå online etos:

Når man kommunikerer online, skal man blandt andet have fokus på tre ting for at fremstå troværdig: 1) Kommunikatørens relation til modtageren. 2) Den sproglige stil. 3) En situationstilpasset kommunikation. Få dybdegående rådgivning i online etos for at fremstå mere troværdig, når du kommunikerer online.

Udfør en skarp argumentation:

Et argument er opbygget af en påstand, et belæg og en hjemmel. Stærke argumenter indeholder ofte også en rygdækning, en styrkemarkør og en gendrivelse. Hvis disse dele ikke er bundet sammen på en relevant måde, er det dårlig argumentation. Dermed risikerer du enten, at modtageren af din kommunikation misforstår dig. Du kan også risikere, at du fortæller noget andet, end dét du egentlig ville. Eller du kan ganske simpelt risikere, at ingen forstår din sætning. Få retorisk rådgivning i hvordan din kommunikation indeholder skarpe argumenter.

Styrk den interne kommunikation:

Man kan arbejde på at styrke den interne kommunikation i en virksomhed på mange forskellige måder. Eksempelvis kan man arbejde på at styrke brugen af din virksomhed kommunikationskanaler. Du kan også få hjælp til at udarbejde og efterleve din virksomheds mission, vision og værdier. Eller du kan blive rådgivet i, hvordan din virksomheds image, identitet og kultur gensidigt påvirker hinanden. Du kan også blive rådgivet i MUS-samtaler, forandringskommunikation, krisekommunikation osv. Mulighederne er mange. Få hjælp og retorisk rådgivning til at styrke den interne kommunikation i virksomheden.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at klikke Godkend giver du samtykke til, at Retos og tredjepart anvender cookies på ovennævnte domæne. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.  Læs mere