Om Retos

Retos blev grundlagt midt i 2021 under Corona med en mission om at hjælpe virksomheder med at kommunikere målgruppeorienteret, overbevisende og troværdigt både på skrift, i tale og non-verbalt. Navnet Retos er sammensat af ordene retorik og etos, da Retos har fokus på retoriske virkemidler i sin kommunikation og er styret af værdierne troværdighed (etos), åbenhed og grundighed.

Mit formål i Retos er at hjælpe dig med at højne din etos og skabe værdifuld kommunikation – både skriftligt, mundtligt og non-verbalt. Jeg arbejder både som retorisk tekstforfatter, hvor jeg har fokus på din skriftlige kommunikation. Og jeg tilbyder forskellige typer af retorisk rådgivning“.

Retoriker
Louise Sørensen
Uddannet cand. mag. i retorik, ejer af Retos

Om Retos

Retos blev grundlagt midt i 2021 under Corona med en mission om at hjælpe virksomheder med at kommunikere målgruppeorienteret, overbevisende og troværdigt både på skrift, i tale og non-verbalt. Navnet Retos er sammensat af ordene retorik og etos, da Retos har fokus på retoriske virkemidler i sin kommunikation og er styret af værdierne troværdighed (etos), åbenhed og grundighed.

Mit formål i Retos er at hjælpe dig med at højne din etos og skabe værdifuld kommunikation – både skriftligt, mundtligt og non-verbalt. Jeg arbejder både som retorisk tekstforfatter, hvor jeg har fokus på din skriftlige kommunikation. Og jeg tilbyder forskellige typer af retorisk rådgivning“.

Retoriker

Louise Sørensen, cand. mag. i retorik, ejer af Retos

Retorik: Et begreb alle bør have fokus på

I Retos kommunikerer jeg altid med baggrund i retorikken. Retorik defineres som hensigtsmæssig og overbevisende kommunikationDet vil sige, at man med sin kommunikation overbeviser en specifik målgruppe om et specifikt budskab i en specifik situation – på en hensigtsmæssig måde. For at man kan lykkes med dét, gør man brug af forskellige retoriske virkemidler og begreber.

Man arbejder blandt andet ud fra den retoriske situation, hvor man undersøger, hvilket problem der skal løses med kommunikationen, hvem kommunikationen henvender sig til, og hvilke omstændigheder der kan påvirke det pågældende problem. Det er især vigtigt at vide, hvem man præcis kommunikerer til. For hvad nytter det eksempelvis at skrive en rigtig god tekst henvendt til teenageforældre, hvis teksten egentlig skulle have overbevist teenagebørn? Teksten er pludselig ikke overbevisende alligevel.

Jeg skriver løbende spændende artikler om forskellige retoriske virkemidler under Gratis viden. Så kan du få et bedre indblik i, hvordan man arbejder som retoriker.

Retos og etos-begrebet

Et retorisk virkemiddel som mange måske kender er tre appelformer; logos, patos og etos.

Logos handler om den logiske sans. Når man bruger logos i sin kommunikation, appellerer man til fornuften. Man bruger logos i sin kommunikation, når man forsøger at overbevise sin modtager ved brug af fakta og statistik.

Patos handler om følelser. Når man bruger patos i sin kommunikation, appellerer man til følelser som eksempelvis glæde, medlidenhed, sorg, vrede osv. Man bruger patos i sin kommunikation, når man forsøger at overbevise sin modtager om en følelsesmæssig stillingtagen.

Etos handler om kommunikatørens troværdighed og modtagerens tillid til kommunikatøren. Etos-begrebet er dynamisk, hvilket vil sige at ens troværdighed hele tiden kan nedbrydes og opbygges igen. Derfor er det vigtigt at have fokus på at opretholde en høj etos. Men hvordan kan man mere konkret have fokus på etos i sin kommunikation? Etos kan opdeles i tre dele; fronesis, arete og eunoia, der til sammen virker tillidsskabende og gør kommunikatøren overbevisende. Det kan du læse mere om i den blå boks herunder.

DE 3 ETOS-DIMENSIONER

Fronesis

Fronesis handler om, at kommunikatøren skal vide, hvad han/hun taler om. Det vil sige, at kommunikatøren besidder en form for visdom eller klogskab indenfor et bestemt område. Fronesis kan oversættes mere direkte som ’praktisk visdom’, der knytter sig til bestemte situationer.

Arete

Arete handler om, at modtageren af kommunikationen anser kommunikatøren for at være et godt menneske med moralske egenskaber. Kommunikatøren gør dét, der er det moralsk rigtige at gøre.

Eunoia

Eunoia handler om, at kommunikatøren viser velvilje over for modtageren af kommunikationen. Kommunikatøren sætter sig i modtagerens sted, forstår modtagerens følelser, anerkender modtagerens situation og behov og viser modtageren, at han/hun vil modtageren det bedste.

I Retos er en af kerneværdierne troværdighed. Med dét mener jeg, at min kommunikation, både til dig men også når jeg eksempelvis skriver tekster for dig, er fremført med fokus på etos-begrebet. Det er vigtigt, at dine kunder oplever dig som værende troværdig. Ellers er dine tekster og din kommunikation generelt set ikke ligeså effektive og værdifulde. Det er alt, der kan påvirke ens troværdighed, og der skal være overensstemmelse mellem dét, du kommunikerer, dét du er, og dét andre opfatter om dig. En virksomheds image i identitet spiller derfor ligeledes en stor rolle i forhold til din troværdighed.

Når jeg eksempelvis skriver tekster for dig, undersøger jeg derfor også, hvem I er som virksomhed, og hvordan andre opfatter jer. Dernæst sørger jeg for, at dét jeg kommunikerer på vegne af jer, stemmer overens med dét I er og dét, andre opfatter jer som.

Det er vigtigt at ramme jeres tone-of-voice.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at klikke Godkend giver du samtykke til, at Retos og tredjepart anvender cookies på ovennævnte domæne. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.  Læs mere